• image


  Sağlık Bakanına Pilot Çalışma Uygulama Sonuçları Sunumu - 19 Nisan 2016

  Rehber Eczanem Projesi’nin Astım / KOAH’la ilgili birinci ayağı, Nisan 2015 tarihinde eğitici eğitimi ile 8 eczacı odamızda başlamıştı. Arkasından Mayıs-Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya, Batman, Edirne, Eskişehir, Hatay, Konya, Manisa ve Samsun Eczacı Odalarından 254 eczacımız, bölge koordinatörü ve eğitici 24 eczacı meslektaşımız tarafından Sürekli Mesleki Gelişim ve Astım /KOAH alanında eğitim almışlardı. Bu tarihler arasında eczanelerimize başvuran toplam 220 hastanın gerçekleştirdiği 386 ziyaret sonucunda; astım / KOAH hastalarının yaşam kalitelerinde belirgin bir artış sağlanmış oldu. Aynı zamanda eczacılarımızın yaptığı öz değerlendirme sonuçlarına göre, mesleki yetkinliklerinin ve bu yetkinliklere ilişkin farkındalığın artırıldığı bir süreç yaşadık.

  Konu ile ilgili detaylı raporumuz; 19.04.2016 tarihinde (bugün) Sayın Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve beraberindeki heyete sunuldu. Toplantıda Sayın Bakan’a Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, TİTCK Başkanı Doç Dr. Osman Arıkan Nacar eşlik ettiler. Türk Eczacıları Birliği’ni ise; Başkan Ecz. Erdoğan Çolak, Genel Sekreter Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ve üyeleri Prof. Dr. Ahmet Başaran, Prof. Dr. Tuncer Değim ile Doç Dr. Şule Rabuş temsil ettiler. Toplantıda ayrıca Rehber Eczanem Projesi danışmanlarından ve Dünya Eczacılık Federasyonu Program Komitesi Eşbaşkanı Dr. Ecz. Arijana Mestroviç ve Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU) Genel Sekreteri ve CEO’su Jūratė Svarcaite hazır bulundular.

  Sayın Bakan’ın açılışının ardından Ecz. Erdoğan Çolak Rehber Eczanem projesi ile Türk Eczacıları Birliği’nin hastaların yaşam kalitesini artırmak ve eczacıların sürekli mesleki gelişimini sağlamak hedeflerine vurgu yaptı. Arkasından Genel Sekreter Ecz. Arman Üney bir sunum yaparak, Rehber Eczanem Pilot Projesi’nin pilot uygulama süresince elde edilen çıktılarını heyetle paylaştı. Arijana Mestroviç Rehber Eczanem Projesi’nin temel yaklaşımları ve beklentiler üzerine görüşlerini aktararak; Türkiye’de çalıştığı iki yıl boyunca eczacıların son derece motive bir biçimde sağlık hizmet sunucuları olarak mesleki tatminlerini yükseltmek için çalıştıklarını aktardı. PGEU Genel Sekreteri Jūratė Svarcaite ise, Türkiyeli eczacıların dünyada gelişen eczacılık hizmetleri bağlamının bir parçası olduğunu, Avrupalı meslektaşları gibi eczaneden verilecek yeni hizmetlerin Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Heyet adına konuşan son kişi olan Prof. Dr. Uzbay ise, eczacıların bilimsel yaklaşım çerçevesinde Astım / KOAH hastalarına yönelik verdiği hizmetlerin kamu faydası açısından önemine dikkat çekti.

  image

  Arkasından söz alan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, eczacıların aile hekimlikleri ile entegre sağlık hizmetlerini son derece önemsediklerini, özellikle Astım / KOAH konusunda bu tür bir çalışmanın ülkemiz için son derece faydalı olduğunu düşündüklerini ifade ettiler. Sayın Bakan Dr. Müezzinoğlu ise, bu tip projeleri desteklemenin sorumluluklarının bir parçası olduğunu dile getirerek, 25.000 aile hekiminin yanı sıra 25.000 eczacıyı da sağlık alanının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade ettiler.

  Toplantı, Astım / KOAH alanında başlayan projenin yaygınlaşması aşamasının Sağlık Bakanlığı ile birlikte çeşitli dönemeçlerde değerlendirilmesi ve aynı şekilde Ekim ayında başlayacak olan pilot diyabet uygulamasının da değerlendirilmesi, bu arada eczacıların bu alanlarda çalışmasını engelleyecek çeşitli bariyerlerin aşılması ile ilgili ortak çalışmalar yapılması konusunda karşılıklı irade beyanları ile sona erdi.

  Önümüzdeki dönem eczacıların sürekli mesleki gelişiminin ve eczacının kronik hastalıklar başta olmak üzere hastaların ilaçlarının ve yaşam tarzı değişikliklerinin takibinin yapılması, bunların kayıt altına alınarak ölçülebilir hale getirilmesi konusu, inanıyoruz ki eczacılarımızın da en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacaktır.

  image

Copyright © 2016 TEB IT.