• image


  Yetkinlik Değerlendirme Atölyesi – Değerlendirici Eğitimi 20 Haziran 2015


  Projede yer alan eczacıların kendi eczanelerinde gözlemlenmesi görevini üstlenecek olan değerlendirici eczacıların eğitimi 20 Haziran 2015 tarihinde Ankara Niza Park Otel’de gerçekleştirilmiştir. Eğitim Türk Eczacıları Birliği’nin organizasyonunda projeye eğitim ve danışmanlık desteği sağlayan Michael Rouse ve Dr.Arijana Mestrovic tarafından sağlanmıştır.

  Eğitime pilot olarak belirlenen eczacı odalarından eğitici eczacıların yanı sıra gözlemci olarak TEB Merkez Heyeti II.Başkanı Ecz. Arman Üney ve Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Esin İyiel, TEB Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başaran, Akademi Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mesut Sancar ve Doç. Dr. Şule Rabuş katılım sağlamıştır.

  Programın ilk bölümünde, saha uygulamalarına ilişkin Eczacı Odalarının geri bildirim sunumları gerçekleştirilmiş olup, yapılan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. İkinci bölümde ise eczanelerde gerçekleştirilecek olan meslektaş değerlendirmelerinin hangi kriterler altında yapılandırılacağı, geri bildirimin ne şekilde kurgulanacağına ilişkin süreç ve proje verilerinin rakamsal olarak toplanması ve yorumlanması konularında katılımcılara eğitim verilmiştir. Gün sonunda, katılımcılara katılım belgeleri takdim edilmiştir.

  image
  image

Copyright © 2016 TEB IT.